Juan de la Cierva 5, 15008, A Coruña
+34 981 297 870
info@aecoempresarias.org

CONCLUSIÓN DAS XORNADAS «EMPRENDER É UNHA OPCIÓN» – CIFP RODOLFO UCHA

Asociación de Empresarias de A Coruña

CONCLUSIÓN DAS XORNADAS «EMPRENDER É UNHA OPCIÓN» – CIFP RODOLFO UCHA